Озоновият слой почти се е възстановил

През последните десетина години все повече хора говорят за проблемите с околната среда, като глобалното затопляне и климатичните промени. Учените обясняват този феномен с изтъняващия озонов слой, наред с други причини. Бурната индустриализация, все по-голямото замърсяване и различни други човешки фактори са причинили значителни вреди на озоновия слой.

Всъщност, учените са открили голяма дупка в щита на Земята над Северния полюс през 80-те. По-скорошни изследвания на ООН обаче разкриват, че озоновият слой е започнал да се възстановява. След 15 години дупката над Северното полукълбо ще е запълнена напълно. Зоната над Антарктика обаче ще се възстановява поне още 40 години.

Озоновият слой е част от стратосферата. Той съдържа голяма концентрация на озон – неорганична молекула. Започва на около 15км до 35км над повърхността на Земята и дебелината му варира според географските и сезонните промени.

Озонът е изключително реактивен газ и молекулата му е съставена от три кислородни атома. Той абсорбира УВ радиацията, особено вредните лъчения, който Слънцето изпраща към Земята.

Вижте още